Opstrix Whistle by Technolot Systems este un serviciu de raportare independent, ce permite unui avertizor în interes public să raporteze în mod complet anonim eventuale acte de încălcare a legii, atunci când canalele interne de raportare ale companiei în cauză nu sunt suficiente sau sunt indicii clare de încălcare a confidențialității avertizorului și a oricărei terțe părți menționate în raportare.

Pentru a raporta un caz, click aici